Velkommen
Hvem er vi?
Vidste du?
Aktiviteter
Lektiehjælp til børn
Lektiehjælp til voksne
Besøgstjenesten
Vågetjenesten
Integrationsaktiviteter
Nørklegruppen
Røde Kors Butikken
Røde Kors klasser
Samværsgruppen
Førstehjælpskurser
Kalender
Hvordan bliver jeg frivillig?
Frivillig: Jobannonce
RØDE KORS KLASSER

AKTIVITETEN ER PÅ STANDBY PGA. MANGLENDE TOVHOLDER
Hvis du er interesseret i at blive Røde Kors Klasse-repræsentant, så kontakt Bent Pettersson på 40 97 78 48 eller bhpet@outlook.com

Skolerne i Rødovre tilbydes at indgå en aftale med Røde Kors om at arbejde med humanitære emner i løbet af et skoleår. Til gengæld får klasserne ekstra assistance af vores lokale Røde Kors-klasse repræsentant, og en samling tilbud, der gør det let at inddrage emner som naturkatastrofer, børne liv, førstehjælp og sundhed i undervisningen.

Baggrund for oprettelsen af Røde Kors-klasser
"Hvorfor flytter menneskene ikke bare fra Afrika?", "Kan vi ikke bare sende noget mere mad til dem, der sulter?", "Hvem har sat gadebørnenepå gaden?"

Disse spørgsmål og mange andre stiller børn hver dag til Dansk Røde Kor´ skoletjeneste.


Hvad er en røde kors klasse?

Som Røde Kors-klasse har man mulighed for at arbejde med humanitære emner i løbet af skoleåret. Undervisningstilbuddet indarbejdes i klassens øvrige undervisning og er målrettet folkeskolens krav og bekendtgørelser (Fælles Mål). Tilbuddet henvender sig til elever på mellemtrinnet (4.- 6. klasse) og deres lærere. Hensigten er at give eleverne et engagerende undervisningstilbud, der giver dem mulighed for på en faglig og spændende måde at arbejde med aktuelle emner som naturkatastrofer, nødhjælp og udviklingshjælp. Undervisningstilbuddet er gratis og åbent for alle.


Klassen vælger selv, hvordan den vil arbejde med humanitære emner og hvor langt forløbet skal være. Forløbet kan strække sig over få dage eller integreres i den almindelige undervisning over hele året. Det kan for eksempel være i fagene natur og teknik, historie eller dansk. I kan også organisere projektdage og events på skolen og i nærområdet. Det kan være en god idé at inddrage børnene allerede fra starten. Vil de lære om naturkatastrofer, Asien, flygtninge i Danmark eller noget helt andet? Dansk Røde Kors’ skoletjeneste har udarbejdet et idékatalog og et materialekatalog, hvor du kan hente inspiration til temaer og aktiviteter i undervisningen. Materialerne rekvireres via Røde Kors-klasse repræsentanten eller via skolesitet www.dennis-RK.dk. Alle Røde Kors’ materialer er målrettet Fælles Mål for folkeskolen.

 

Når forløbet starter, får klassen besøg af Røde Kors-klasse repræsentanten, der fortæller om, hvad det vil sige at være Røde Kors-klasse. Så er Røde Kors-forløbet skudt i gang. Klassen får i løbet af året udleveret Dennis-drikkedunke, en plakat, klistermærker mm. Når året er omme, får klassen igen besøg af Røde Kors-klasse repræsentanten, der denne gang har diplomer med.

 

Hvad hjælper Røde kors-klasse repræsentanten med?

I løbet af året får klassen støtte af Røde Kors-klasse repræsentanten til:                                                                                          

-          planlægning af forløbet som Røde Kors-klasse

-          bestilling af undervisningsmaterialer

     to elementer: elevbøger og lærervejledning samt hjemmesiden     www.dennis-rk.dk

-          information til skoleledelse, skolebestyrelse og forældre om Røde Kors

-          formidling af kontakt til foredragsholdere (fx tidligere Røde Kors-hjælpearbejder)

-          formidling af kontakt til Røde Kors’ aktiviteter i nærområdet  (fx genbrugsbutik, asylcenter eller besøgstjeneste)

-          et besøg af Røde Kors-klasse repræsentanten på skolen i løbet af året (fx i forbindelse med en forældreaften)

-          kontakt til den lokale presse (hvis klassen laver noget, der har interesse for lokalsamfundet)

 

Ca. hver anden måned modtager klassen også et nyhedsbrev fra Dansk Røde Kors’ skoletjeneste.

 

Som Røde Kors-klasse indsender man løbende fortællinger, tegninger og fotos til Røde Kors’ skoletjeneste, hvor vi lægger det ind på skolesitet    www.Dennis-RK.dk/Røde_kors-klasser. Eleverne kan her se deres eget materiale, vise det frem til forældre og venner - og selvfølgelig blive inspireret af andre Røde Kors-klasser rundt omkring i landet.

 

Hvad koster det at være Røde Kors-klasse?

Det er gratis at være Røde Kors-klasse. Undervisningsmaterialer fra Dansk Røde Kors er støttet af forskellige ministerier, fonde og tips- og lottomidlerne, og er derfor gratis for brugerne. Skolerne betaler dog udgifter til porto.

Hvordan tilmelder klasserne sig?
Hvis du synes, det lyder spændende at integrere humanitære emner i årsplanen, så er Røde Kors' undervisningstilbud måske noget for dig og din klasse. Som Røde Kors-klasse indgår man en aftale med en reprøsentant fra Røde Kors om at samarbejde i løbet af skoleåret 2007-2008. Repræsentanten er en frivilling fra Røde Kors, der hjælper Røde Kors-klassen igennem forløbet.

Klassen tilmelder sig hos Røde Kors-klasse repræsentanten. Du er altid velkommen til at kontakte skoletjenesten med spørgsmål, men du kan også lade dig inspirere på "lærerværelset" på www.dennis-Rk.dk. Skoletjenestens telefon nr. er 35 25 92 21.


Kontaktpersoner i Rødovre:
Bent Pettersson, tlf. 40 97 79 48.

Hvad håber Røde Kors at Røde Kors-klasserne giver eleverne?
Generelt er der tale om emner der er svære at forstå og acceptere, for både børn såvel som voksne, og håbet er at eleverne får en viden der giver de forskellige forhold, rundt omkring i verden, et mindre meningsløst præg. Der kan gøres noget, vi kan alle hjælpe dels ved først at opbygge en viden og derefter ved almindelig medmenneskelighed at hjælpe på mange måder. Udover det store perspektiv håber vi også eleverne kan bruge det medmenneskelige i forhold til sig selv, deres egne problemer og deres klassekammeraters, da medmenneskelig forståelse og empati også er et vigtigt element i elevernes egen hverdag.